Strateji məqsədlər

Vizyon

Şagirdlərimizin, 21-ci əsrdə uğurlu olmaları üçün tələb olunan əsas bacarıqları onlara qazandıran, uğurlarının təməlində məktəbdə əldə etdikləri bilik və bacarıqların əsas rol oynamasını təmin edən və məzunu olmaqdan həyatları boyu qürur duyduqları bir məktəb olmaq.

Missiyamız

Bizim əsas missiyamız sürətlə dəyişən dünyada baş verən dəyişikliklərlə ayaqlaşan, 21-ci əsr bacarıqlarına yiyələnən, cəmiyyətə müsbət töhfə verəcək, ətraf mühitə və fərqliliklərə hörmət göstərən gənclər yetişdirməkdir. Biz əminik ki, şagirdlərimizin fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alan təhsil sistemimiz, böyüyən zehniyyəti dəstəkləyən tədris mühitimiz və məqsədli hazırlanmış dərsdənkənar fəaliyyətlərimiz şagirdlərimizin hərtərəfli inkişafını təmin edərək onları gələcəyin daha güclü rəqabət mühitinə hazırlayır.

Qısaca biz;

  • şagirdlərimizə fərdi yanaşır,
  • sual soruşmağı və xəyal qurmağı təşviq edir
  • istedadların daha çox səy, düzgün strategiya və əlavə dəstəklə inkişaf edəcəyinə inanır
  • çoxdilli mühitdə beynəlxalq səviyyədə təhsil imkanı yaradır və
  • uşaqlara gələcək üçün vacib olan bacarıqları aşılayaraq həyat boyu öyrənməyi öyrədir və onları qlobal rəqabətə hazırlayırıq

BİZƏ QOŞULUN